adverb i dansk

Vi har to oversættelser af adverb i engelsk-dansk ordbog.

Bøyning af adverb som substantiv

  • Ental: adverb
  • Flertal: adverbs

Synonymer for adverb

adverb

Afledninger af adverb

adverbial

Definitioner af adverb som navneord

Definition af adverb

  • A word that modifies a verb, adjective, another adverb or a prepositional phrase.

Eksempler på brug

  • An adverb is a word which modifies a verb, an adjective and sometimes another adverb.
  • This is an adverb.
  • Tom doesn't know the difference between an adjective and an adverb.
  • In English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.
  • However, the preposition+relative pronoun (which) part becomes a relative adverb (where).

Wikipedia siger

  • An adverb is a part of speech. It is any word that modifies any part of language other than a noun (modifiers of nouns are primarily adjectives and determiners). Adverbs can modify verbs, adjectives (including numbers), clauses, sentences and other adverbs.

Lignende ord procenter

Dine sidste søgninger


Hjælp os med at blive bedre

Ved at deltage hjælper du os med at gøre denne ordbog bedre. Du kan vælge at tilføje en oversættelse som endnu ikke er i ordbogen. Eller du kan stemme for oversættelser allerede foreslået som rigtige eller forkerte.

Tilføj dit forslag

Kender du danske oversættelsen for engelske nøgleord hag-like?