burst i dansk

Vi har seks oversættelser af burst i engelsk-dansk ordbog.

Lignende oversættelser

Vi fandt også den følgende oversættelse relateret til burst.

Bøyning af burst som udsagnsord

 • infinitiv: (to) burst
 • Nutid: burst / bursts
 • Datid: burst
 • Førnutid: (have) burst

Bøyning af burst som substantiv

 • Ental: burst
 • Flertal: bursts

Definitioner af burst som navneord

 • An instance of, or the act of bursting.

Definitioner af burst som verbum

Definition af burst

 • To break from internal pressure.
 • A sudden increase in brightness along the path of a meteor.
 • To cause to burst.
 • A radar term for a single pulse of radio energy.
 • An instance of, or the act of bursting.
 • Break, burst in to pieces violently.

Eksempler med oversættelser

 • You can burst bubbles.
 • Man kan briste bobler.
 • And they climb out of the water, burst out, as the adult which we see.
 • Og de klatrer ud af vandet, springer ud, som den voksne vi ser.
 • But burst-pulsed sounds is a bit of a mystery.
 • Men salve pulserende lyde er lidt et mysterium.
 • Now, it turns out burst-pulsed sounds actually look a bit like human phonemes.
 • Det viser sig at salve pulserende lyde faktisk ligner menneskelige fonemer en smule.
 • We can say, "Well how fast does the bubble burst?" And it turns out that we can measure that very precisely.
 • Vi kan sige "Hvor hurtigt springer boblen?" Og de viser sig, at vi kan måle dette meget præcist.
 • In 1982, in the middle of the Cold War in Soviet Siberia, a pipeline exploded with a burst of 3 kilotons, the equivalent of a fourth of the Hiroshima bomb.
 • I 1982, midt i den kolde krig i sovjetisk Sibirien, eksploderede en pipeline med en kraft på 3 kilotons, svarende til en fjerdedel af Hiroshimabomben.
 • Because we have parents who raised us to understand that our bodies weren't meant for the backside of a bullet, but for flying kites and jumping rope, and laughing until our stomachs burst.
 • For vi har forældre der opdrog os til at forstå at vore kroppe ikke er skabt til at være skjolde for kugler men for at flyve drager og sjippe, og le til vi får ondt i maven.

Eksempler på brug

 • The bursts of the bombs could be heard miles away.
 • I blew the balloon up too much, and it burst.
 • I burst the balloon when I blew it up too much.
 • I printed the report on formfeed paper then burst the sheets.
 • As soon as I saw him, I burst into laughter.
 • Tom burst into laughter.
 • She burst into laughter.
 • She burst out laughing when she saw me.
 • They burst into tears.
 • He burst into laughter.
 • He burst into tears.
 • He burst out laughing.
 • I burst out laughing.
 • He burst into the room.

Lignende ord procenter

Dine sidste søgninger

Sidste søgning


Hjælp os med at blive bedre

Ved at deltage hjælper du os med at gøre denne ordbog bedre. Du kan vælge at tilføje en oversættelse som endnu ikke er i ordbogen. Eller du kan stemme for oversættelser allerede foreslået som rigtige eller forkerte.

Tilføj dit forslag

Kender du danske oversættelsen for engelske nøgleord baby formula?