FAQ

Find svaret på dit spørgsmål på vores side med ofte stillede spørgsmål.

Svar
Et adjektiv er et ord, der ændrer et substantiv eller beskriver en navneordnes referent. Eksempler: stor, tung, rig, dejlig.
Svar
Anagrammer er ord eller sætninger skabt ved at flytte o på bogstaverne fra andre ord eller sætninger. JK Rowling har brugt anagrammer i sin Harry Potter-serie, som når "Tom Marvolo Riddle" blev omarrangeret for at stave "Jeg er Lord Voldemort". Som et simpelt eksempel er "loppe" et anagram af "blad".
Svar
En antonym er to ord med den modsatte eller næsten modsatte betydning. "Stor" er for eksempel et anotnym af "lille".
Svar
En artikel, også kaldet kendeord, er på mange sprog et lille ord, der lægger sig foran et navneord (substantiv) og siger noget om navneordet, f.eks. hvad køn, tal og kasus, ordet er i, og om det er bestemt eller ubestemt. På dansk er de ubestemte artikler i singularis (ental) en og et (ligesom på mange andre sprog, findes en ubestemt artikel i pluralis (flertal) ikke), mens et substantiv gøres bestemt ved enten at sætte -en/-et bagefter i ental og -ne i flertal, eller ved at sætte den, det eller de foran.
Svar
At det er afledt af eller sammen sat af noget helt andet. En afledt term kan være beskrevet som en ord eller et udtryk som kommer fra noget som er samme sprog eller kilde, for eksempel. Navneordet fører, er udledt af ordet "bilfører".
Svar
Feminin bestemmer det grammatiske feminine køn af substantiver. Eksempler: la casa, la mesa, la comida.
Svar
Gerundium er en substantivisk form af et verbum, der anvendes på samme måde som en infinitiv eller et verbalsubstantiv på dansk. Gerundium findes bl.a. på latin, flere romanske sprog og engelsk.
Svar
Interjektioner eller udråbsord er en ordklasse, der rummer ord, der normalt ikke indgår i sætninger med andre ord, men i stedet selv danner en ytring. Eksempler er ja, av, ih, åh, wow, shhh, hmmm og uhh osv.
Svar
Maskulin bestemmer det grammatiske maskuline køn af substantiver. Eksempler: el coche, el cielo, el bocadillo.
Svar
En neuter er det tredje grammatiske køn på mange sprog. De to andre køn er feminine og maskulin.
Svar
Et præfiks er et bogstav eller en gruppe af bogstaver tilføjet til begyndelsen af et ord for at skabe et nyt ord med en anden betydning. For eksempel er 're 'et præfiks
Svar
Et udsagn er en deklarativ sætning, der enten er sand eller falsk, men ikke begge dele.
Svar
Participium, tillægsform, tillægsmåde, de infinitte verbalformer præteritum participium eller datids tillægsform, fx dræbt, og præsens participium eller nutids tillægsform, fx dræbende. Ordet participium er latin, af participari 'tage del i, give del i', af pars 'del' og afledning af capere 'tage'
Svar
Stedordene er nogle af de ord, vi bruger allermest. Stedord står i stedet for navneord - de står "i stedet for" et andet ord, som de henviser til. Stedord er ord som: den, det, de, jeg, du, hans, hendes, vi, I, min, mit, mine, nogen, nogle, sin, vores, sig.
Svar
Sætningen er den mindste grammatiske enhed. På dansk vil normalt have mindst en verbal og et emne, dvs. en handling og som udfører handlingen
Svar
Et ord (andet end et pronomen) bruges til at identificere nogen af en klasse af mennesker, steder eller ting (almindeligt substantiv) eller at nævne en bestemt af disse (selvstændigt navneord).
Svar
Et suffiks er et bogstav eller en gruppe af bogstaver tilføjet til slutningen af et ord for at skabe et nyt ord med forskellig grammatik eller med en anden betydning. For eksempel kan suffixet "-ist" tilføjes til "sex" for at danne ordet "sexist".
Svar
Et synonym er et ord eller udtryk med en betydning som er den samme som eller meget ligner et andet ord eller en sætning. "Street" er for eksempel et synonym for "gade".
Svar
Tal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Også skriftligt: en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, elleve, tolv, etc. .
Svar
Et transitivt verbum er inden grammatik et verbum som kan have en eller flere objekter. Ikke alle verber kan udføres på et objekt, men transitive verbum kan. Her er nogle eksempler på sætninger med transitivt verbum (objektet er fremhævet med fed skrift): Jeg tager en kop kaffe, jeg slog glas, jeg pløjer marken.
Svar
Et pludseligt råb eller bemærkning, der udtrykker overraskelse, stærk følelse eller smerte.